Popis produktu

Je určen pro spojování lícovaných válcových součástí. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Typické aplikace zahrnují upevňování ozubených a řetězových kol na hřídele převodových skříní a také upevňování rotorů na hřídele elektrických motorů. TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
•Měrná hmotnost při 25 °C 1,13
•Bod vzplanutí – viz Bezpečnostní list:
•Viskozita, Brookfield – RVT, 25 °C, mPa•s (cP):
•Vřeteno 2, rychlost 20 ot/min. 400 až 600LMS
•Viskozita EN 12092 – MV, 25 °C, po 180 s, mPa•s (cP):
•Smyková rychlost 129 s-1 300 až 600
Adhezní vlastnosti
•Vytvrzeno po dobu 15 minutpři teplotě 22 °C
•Pevnost ve smyku, ISO 10123:
•Ocelové čepy a kroužky N/mm2 ?13,5LMS (psi) (?1 957)
•Vytvrzováno po dobu 24 hodinpři teplotě 22 °C
•Pevnost ve smyku, ISO 10123:
•Ocelové čepy a kroužky N/mm2 ?25LMS (psi) (?3 625)

Uživatelské recenze