Popis produktu

LOCTITE 7240 je vyroben tak, aby podporoval rychlejší vytvrdnutí anaerobních lepidel a těsnících produktů LOCTITE bez výrazné ztráty pevnosti spoje. Je zejména doporučen pro aplikace s pasivními kovy nebo nereagujícími povrchy tam, kde je velká spára. Tento produkt může být rovněž použit, pokud je teplota vytvrzování nižší než doporučených 15°C. LOCTITE 7240 má následující vlastnosti:
•Technologie- Aktivátor pro anaerobní lepidla a těsniva LOCTITE
•Chemický typ- Na bázi měděné soli
•Rozpouštědlo Reaktivní- methakrylátový monomer
•Vzhled- Modrozelená kapalina
•Složky- Jednosložkový
•Viskozita -Nízká
•Vytvrzení- Nepoužívá se
•Aplikace- Podporuje vytvrzení anaerobních produktů LOCTITE
TYPICKÉ VLASTNOSTI
•Měrná hmotnost při 25 °C 1,05 až 1,1
•Viskozita při 25°C, mPa•s (cP) 10 až 20
•Bod vzplanutí – viz Bezpečnostní list

Uživatelské recenze