Mazný kov na bázi mědi Holts 100g

Kód: CP100
Neohodnoceno
Značka: HOLTS
110 Kč / ks 91 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

prvotřídní mazivo s obsahem mědi na ošetření šroubových spojů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Prvotřídní mazivo s obsahem mědi na ošetření šroubových spojů a kovových dílů.

Odolává teplotám v rozmezí -35°C až 1100°C.

Poskytuje dlouhodobou ochranu před opotřebením, zapečením a zadřením vlivem koroze. Umožňuje snadnou montáž a demontáž i po delším období.

Použití:

Nanášejte z tuby nebo štětcem na čisté a suché závity před montáží. Vhodný pro šroubové spoje výfukového potrubí, hlavy válců, brzdové soustavy, zapalovacích svíček atd.

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňkové parametry

Kategorie: Maziva a aditiva
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: