Gold eagle přísada pro lepší činnost starších motorů MOTOR DOKTOR 250 ml

Kód: 27412
Výprodej
Neohodnoceno
Značka: Gold Eagle
96 Kč / ks 79 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších vyběhaných motorů 250ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Prvotřídní přísada zřetelně vylepšující činnost starších vyběhaných motorů. Zastavuje nadměrné spalování oleje a snižuje výfukové emise, vylepšením mazací a těsnící schopnosti oleje snižuje hlučnost, zvyšuje kompresi a výkon motoru. Lze přidávat ke všem minerálním a polosyntetickým olejům. Neobsahuje teflon ani sloučeniny síry a chloru.
Název MOTOR DOKTOR je registrovanou ochrannou známkou společnosti DRIVE CZ s.r.o.


Použití:
Do mírně ohřátého běžícího motoru přidejte k oleji v poměru 10-25 %, tzn. 1-2 balení přípravku k 4-5 litrům náplně (podle stáří a výfukových plynů motoru). Po aplikaci nechte motor asi 15 minut běžet ve volnoběhu.
 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

EUH 401 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
H317 
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 
Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňkové parametry

Kategorie: Motorové oleje
Hmotnost: 1.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: